Dedikerad supportavdelning

Vi är övertygade om att de bästa kommunikationslösningarna skapas när det finns ett genuint förtroende mellan parterna i affärsrelationerna. För att det ska vara möjligt för oss att inge detta förtroende har vi etablerat en dedikerad supportavdelning som finns tillgänglig för våra kunder.

Höga SLA-nivåer

Våra kunder har alla olika behov när det kommer till service och support. Vi har därmed skapat olika former av supportavtal där vi kan erbjuda olika SLA nivåer med upp till 24 timmar om dygnet alla dagar om året för er om ni har det behovet.

Utbildning

För att hjälpa er att till fullo utnyttja era kommunikationssystem har vi personer som utbildar inom de system som vi tillhandahåller.

Utbildad och certifierad personal

Vi tillhandahåller avancerade system vilket innebär att vi kontinuerligt utbildar och certifierar vår personal på de system som vi jobbar med. Till sitt förfogande har supportavdelning en hel teknikavdelning med konsulter och installatörer samt IT-avdelning och tillsammans finns de tillgängliga för er.